Vezi componența noii echipe manageriale a Universității “Valahia”

Universitatea “Valahia” din Târgovişte anunţă noua echipă managerială, numită de rectorul universităţii, conf. univ. dr. Călin D. Oros, în acord cu prevederile Cartei Universităţii şi ale legislaţiei în vigoare. Numirile au fost validate în şedinţa Senatului Universităţii.

Rectorul va fi susţinut în desfăşurarea activităţilor didactice, de cerectare, dezvoltare şi inovare, de către:

– conf. univ. dr. Claudia Gilia, prorector Dezvoltare Instituţionala şi Relaţii Internaţionale
– conf. univ. dr. Laura Gorghiu, prorector Învăţământ şi Asigurarea Calităţii
– prof. univ. dr. Gabriela Teodorescu, prorector Cercetare şi Creaţie Universitară
– conf. univ. dr. ing. Ioan Corneliu Sălișteanu, prorector Probleme Sociale şi Studenţeşti