Scutiri și facilități fiscale pentru contribuabilii din orașul Titu

Contribuabilii din orasul Titu, persoane fizice si juridice, vor beneficia de scutiri si facilitati la plata taxelor si impozitelor locale.

Directia Economica, prin Biroul de Impozite si Taxe, anunta contribuabilii, persoane fizice, ca pentru anul 2016, conform Hotararii de Consiliu Local nr. 139/26.11.2015, se acorda urmatoarele scutiri de la plata impozitelor:

a) Scutire de la plata impozitului pe cladire si teren de la adresa de domiciliu in procent de 100% pentru contribuabilii (sot/sotie) beneficiari de: indemnizatie de somaj, ajutor social, pensii pana la salariu minim brut pe tara, venit lunar de pana la 500 lei;

b) Scutire de la plata impozitului in procent de 100% pe cladire si teren folosite ca domiciliu si/sau alte cladiri si terenuri aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art. 3, alin. (1), lit. b) si art. 4, alin. (1) din Legea nr. 341/2004 – Legea recunostintei fata de eroii martiri si luptatorii care au contribuit la Victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, cu modificarile si completarile ulterioare;

c) Scutire de la plata impozitului pe cladire si teren de la adresa de domiciliu in procent de 90% pentru contribuabilii (sot/sotie) cu venituri cuprinse intre 501 – 700 lei;

d) Scutire de la plata impozitului pe cladire si teren de la adresa de domiciliu in procent de 80% pentru contribuabilii (sot/sotie) cu venituri cuprinse intre 701 lei si venitul minim brut pe tara.

Documentele necesare în vederea întocmirii dosarului se depun pana la data de 31.12.2015, acesteea fiind:

– cerere tip
– copie B.I./C.I. a proprietarului (soţ/ soţie) care au acelaşi domiciliu;
– declaraţie pe propria răspundere că nu deţine altă proprietate;
– dovada veniturilor lunare (cupon pensie, adeverinţă salariu, cupon ajutor social, cupon somaj);
– declaraţie pe propria răspundere pentru persoanele care nu realizează venituri.

De asemenea, conform O.G. nr. 44/2015 si H.C.L. nr. 152/26.11.2015, persoanele fizice si persoanele juridice care inregistreaza impozite si taxe locale restante la 30.09.2015 beneficiaza de scutirea majorarilor aferente in procent de 73% daca indeplinesc urmatoarele conditii:

a) achita integral pana la data de 31.03.2016 impozitele si taxele locale restante la 30.09.2015;
b) achita 27% din majorarile aferente;
c) depun cerere la registratura Primariei Orasului Titu, copie chitanta de achitare a sumei si copie BI/CI, pana la 31.03.2016.