Proiectul EURODOC, o șansă pentru doctoranzii UVT

Sfârșitul anului este prilej de bilanț pozitiv la Școala doctorală a Universității “Valahia” din Târgoviște, cu atât mai mult cu cât în această lună se finalizează proiectul “Doctorat European de Calitate” – EURODOC.

Proiectul EURODOC a debutat în iulie 2015 și în numai șase luni a reușit atingerea unor obiective extrem de ambițioase: sprijinirea financiară, materială și logistică a 55 de doctoranzi din trei instituții partenere: Universitatea “Valahia” din Târgoviște, Universitatea “1 Decembrie” din Alba Iulia și Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava.

Printre cele mai importante rezultate ale proiectului EURODOC putem nota:

burse individuale lunare în valoare de 1800 lei prevăzute pentru 55 de doctoranzi;
– 7 doctoranzi au desfășurat mobilități la universități din Grecia, Germania, Italia, Marea Britanie și Ungaria;
– 4 vizite de studiu în instituții din țări ale UE (Grecia, Germania, Finlanda, Ungaria);
– 81 de participări la manifestări științifice internaționale (în Bulgaria, Croația, Germania, Grecia, Franța, Italia, Marea Britanie, Portugalia, România, Slovacia și Ungaria);
– Peste 20 de articole publicate în reviste științifice indexate ISI/BDI;
– 9 module de formare în managementul cercetării științifice;
– 2 conferințe cu tematică europeană: “Egalitatea de gen, egalitatea de șanse” și “Dezvoltarea durabilă”;
– achiziția a 32 titluri de carte în limbă străină cu o valoare totală de 9967,22 lei;
– o rețea de comunicare în mediul virtual a doctoranzilor, prin implementarea unui program informatic de comunicare și gestiune;
validarea rezultatelor activității de cercetare a fiecărui doctorand, prin susținerea unui raport științific în prezența comisiei de tutori.

Valoarea totală a proiectului este de 2.820.648,95 lei, din care asistența financiară nerambursabilă se ridică la 2.764.235,97 lei. Proiectul EURODOC este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013 “Investește în oameni!”.