Echipele DSP Dâmbovița, în acțiuni de dezinfecție a fântânilor

Echipe de specialiști din cadrul Direcției de Sănătate Publică Dâmbovița au efectuat acțiuni de dezinfecție a fântânilor publice și particulare din raza administrativ-teritorială a comunelor Brănești, Vulcana-Băi, Vulcana Pandele și Doicești.

Din orașul Pucioasa au fost prelevate zece probe de apă de la consumatori, din cisterna folosită ca sursă alternativă și din stația de tratare, după fiecare treaptă a acestui proces.

Prin hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, a fost constituită o echipă mixtă formată din reprezentanți ai Direcției de Sănătate Publică, Gărzii de Mediu, Inspectoratului Județean de Poliție și Serviciului de Gospodărire a Apelor, pentru identificarea eventualelor surse de poluare și luarea măsurilor care se impun.

DSP Dâmbovița a pus la dispoziția autorităților administrației publice locale din comunele afectate de măsura sistării furnizării apei potabile în sistem centralizat substanțe dezinfectante pentru apa din fântânile publice și private și, de asemenea, s-a asigurat consultanța efectuării unei dezinfecții corecte.