Dâmbovița, locul trei la proiecte depuse prin Programul Erasmus

În anul 2015, județul Dâmbovița se situează pe locul al treilea la nivel național la categoria numărului de proiecte depuse și aprobate de Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale prin programul Erasmus+.

Astfel, în acest an școlar se derulează 34 de proiecte în 16 unități de învățământ, 23 dintre acestea fiind parteneriate strategice (Acțiunea Cheie 2) și 11 proiecte de mobilități școlare în scop de formare continuă (Acțiunea Cheie 1).

Tematica proiectelor este foarte diversă și adresată atât elevilor, cât și profesorilor, cuprinzând activități de formare de competențe TIC sau competențe de comunicare în limbi străine, de deprindere a unor metode noi de predare etc, precum și activități de tip “job shadowing”/stagii de observare pentru profesori sau stagii de practică pentru elevi în instituții gazdă din alte state europene.

În primăvara anului curent, patru unități de învățământ și-au reconfirmat statutul de Școală Europeană, titlu cu care se mândresc unsprezece unități dâmbovițene.

Tot în acest an au fost încheiate două proiecte cu finanțare nerambursabilă prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, adresate elevilor din anii terminali din ciclul gimnazial și liceal:

I. Proiectul “Teen Perform – Program inovator de îmbunatățire a rezultatelor școlare în învaățământul liceal”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007 – 2013 și implementat de ISJ Suceava, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu ISJ Dâmbovița și Federația Națională a Asociațiilor de Părinți – Învățământ Preuniversitar București.

II. Proiectul “Acces la succes – Program inovator de pregătire suplimentară a elevilor pentru evaluarea națională”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007 – 2013 și implementat de ISJ Dambovița, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu ISJ Suceava.

Pentru că anul viitor vine cu noi provocări, ne pregătim din timp pentru informarea unităților de învățământ și creșterea calității proiectelor depuse prin acțiuni precum:

– În perioada 6-8 noiembrie 2015, cursul de formare pentru scrierea proiectelor de mobilitate în cadrul Acțiunii Cheie 1 din programul Erasmus+, lansat de Comisia Europeană. Cursul a avut 22 participanți și a fost susținut de doi dintre formatorii care fac parte din rețeaua ANPCDEFP. Scopul cursului a fost să dezvolte competențe de proiectare și planificare a unui proiect de mobilitate în cadrul programului Erasmus+, iar instituțiile de învățământ din județul nostru sunt eligibile pentru aplicațiile care au ca termen limită de depunere data de 2 februarie 2016;

– În perioada 2-4 decembrie 2015, Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița a găzduit la Târgoviște seminarul de informare și formare privind Sistemul European de Credit pentru Educație și Formare Profesională (ECVET) în contextul programului Erasmus+ susținut de Olivia Jidveian, angajat ANPCDEFP. Participanții au fost 40 cadre didactice și manageri din instituțiile de învățământ dâmbovițene. Aceștia și-au dezvoltat abilitățile de a analiza nevoile instituțiilor în care lucrează, de a identifica eventuali parteneri europeni și de a scrie proiecte pentru echipe de profesori din școli în vederea rezolvării unor probleme cu care se confruntă;

– Derularea activităților metodice de informare și schimb de bune practici a responsabililor cu proiectele educațioanle din unitățile de învățământ dâmbovițene pe parcursul lunilor octombrie și noiembrie;

– Propunerea unor cursuri avizate de MENCȘ prin Casa Corpului Didactic Dâmbovița pentru formarea cadrelor didactice în ceea ce privește scrierea și implementarea unor proiecte cu finanțare externă.

Programul Erasmus+ se desfășoară în perioada 2014-2020, fiind finanțat de Comisia Europeană, iar Apelul la propuneri de proiecte a fost lansat la mijlocul lunii octombrie, fondurile alocate fiind majorate față de anul anterior.

Unitățile de învățământ din județul Dâmbovița dovedesc interes pentru implementarea unor proiecte Erasmus+, fiind în curs de contactare a partenerilor europeni și pregătire a proiectelor.