3 decembrie, Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități

În fiecare an, în data de 3 decembrie, persoanele cu dizabilități aflate în centrele subordonate Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița, sărbătoresc Ziua Internațională a persoanelor cu dizabilități. Astfel, sunt organizate mese festive, precum și audiții muzicale și alte activități recreative.

La sediul Centrului de Îngrijire și Asistență Socială, str. Radu Cosmin nr. 22, în data de 3 decembrie 2015, începând cu ora 10:30, elevii de la Școala gimnazială “Diaconu Coresi” Fieni și Școala gimnazială nr. 4 “Elena Donici Cantacuzino” Pucioasa, vor susține un program cultural artistic. Începând cu ora 13:00, se va desfășura o acțiune în parteneriat Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița, care va consta în oferirea de servicii de coafură și frizerie de către cursanți, pentru beneficiarii centrului.

La Centrul de Servicii Comunitare Floarea Speranței Pucioasa, din str. Independenței nr. 25, începând cu ora 11:00, elevi ai Colegiului Național Nicolae Titulescu Pucioasa, vor susține un program de cântece și poezii, dedicat persoanelor adulte cu dizabilități.

Persoanele cu dizabilități din cadrul Centrului de Servicii Comunitare Sfântul Andrei Gura Ocniței, situată în comuna Gura Ocniței, str. Principală.

Această zi este serbată la nivelul județului Dâmbovița și de către cele 16334 persoane neinstituționalizate, care beneficiază de drepturile oferite de certificatul de încadrare într-un grad de handicap, din care 15018 adulți și 1316 copii.

În afară de centrele de tip rezidențial pentru copii și adulți cu dizabilități, în structura DGASPC Dâmbovița funcționează și Centrul de recuperare și reabilitare pentru copilul cu handicap Târgoviște, care are 65 beneficiari și Echipa mobilă pentru copii cu dizabilități (22 beneficiari), prin care se oferă servicii specializate pentru copii cu dizabilități aflați în familie și anume programe educative, servicii de kinetoterapie, masaj,  hidroterapie, terapie ocupațională, consiliere psihologică și socială, consiliere părinți, precum și Centrul de recuperare, reabilitare și consiliere pentru copii cu dizabilități, cu o capacitate de 30 beneficiari.

În vederea creșterii calității serviciilor oferite în prezent pentru persoanele adulte cu dizabilități, s-au înființat două noi servicii specializate, Centrul de consiliere și sprijin pentru integrarea socială a persoanelor cu boli psihice, cu o capacitate de persoane/an și Serviciul de recuperare și reabilitare neuromotorie pentru persoane cu handicap, cu o capacitate de 200 persoane/an.

Marcarea acestei zile este un bun prilej de a promova drepturile persoanelor cu dizabilități, în vederea incluziunii sociale a acestora, garantării posibilității participării lor în toate domeniile vieții fără discriminare, având ca bază respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.